Świetlica

ŚWIETLICA SZKOLNA


GODZINY PRACY

6.30 – 17.00

WYCHOWAWCY:

Ewa Karkowska

Barbara Olczak

Anna Reszka

Marta Skoneczna

Agnieszka Wiechowska

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami lekcyjnymi oraz po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Różnorodność gier, materiałów  i pomocy dydaktycznych pozwala zaspokajać ciekawość świata, wzbogacać posiadaną wiedzę oraz rozwijać umiejętność współdziałania w grupie. Świetlica rozwija również samodzielność wychowanków poprzez wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego.  W świetlicy szkolnej dzieci uczestniczą w zabawach zgodnych z ich potrzebami i zainteresowaniami. Biorą udział w zajęciach tematycznych: plastycznych, technicznych, muzycznych oraz czytelniczych. Z pomocą wychowawców świetlicy mają możliwość odrobienia prac domowych czy  wykonania zadanych prac. Jeśli tylko pogoda na to pozwala, dzieci korzystają również z boiska szkolnego i pobliskiego terenu, gdzie propagowane są przez wychowawców aktywne formy spędzania wolnego czasu.

 

REGULAMIN ZACHOWANIA W ŚWIETLICY:

 1. Bawimy się w spokoju, nie hałasujemy.
 2. Tornistry odkładamy na półkę lub miejsce wyznaczone przez nauczyciela.
 3. Dbamy o ład i porządek – gry i zabawki odkładamy na miejsce.
 4. Pomieszczenia świetlicy nie opuszczamy samodzielnie. Każdą chęć wyjścia zgłaszamy nauczycielowi.
 5. Starsi uczniowie pomagają młodszym kolegom i koleżanką.
 6. W czasie zajęć wszystkie urządzenia elektroniczne są wyłączone, w tym telefony komórkowe.
 7. Odnosimy sie do siebie z szacunkiem, bez żadnych form agresji.
 8. Nie stosujemy przmocy. Zachowujemy się tak, aby każdy czuł się bezpiecznie.
 9. Stosujemy formy grzecznościowe: proszę, dziękuje, przepraszam.
 10. Dbamy o mienie świetlicy.
 11. Słuchamy poleceń nauczyciela.
 12. Akceptujemy indywidualność drugiej osoby.
 13. Bezzwłocznie informujemy nauczyciela o złym samopoczuciu.