Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

Klasa Imię i nazwisko
1. I a Małgorzata Raj
2. I b Magdalena Sakowska
3. II a Emilia Kubiak Piotrowska
4. III a Tomasz Teworkiewicz
5. III b Małgorzata Paczuska-Kościelak
6. III c Krzysztof Nowak
7. III d Paulina Kubica
8. III e Sylwia Wylazłowska
9. IV a Łukasz Pawlicki
10. IV b Marzena Aleksiewicz
11. IV c Edyta Klimczak
12. IV d Aleksandra Namiecińska
13. V a Agnieszka Bujnowicz
14. V b Anna Witkowska
15. V c Beata Wlazło – Nadajczyk
16. VI a Przemysłąw Skałecki
17. VI b Artur Hłobaż
16. VII a Agnieszka Andrzejewska – Bujnowicz
17. VII b Monika Pacyniak
   

Przewodniczący: Anna Witkowska
Zastępca: Agnieszka Bujnowicz
Skarbnik: Marzenna Aleksiewicz
Protokolant: Magdalena Sakowska