Rada pedagogiczna

Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi w roku szkolnym 2019/2020

 1. Andrzejewska Aneta
 2. Banul Bogumiła
 3. Biniek Maciej
 4. Brykowska Elżbieta
 5. Cwen Halina
 6. Elżanowska Agnieszka
 7. Fornalek Alicja
 8. Gałka Agnieszka
 9. Grochulska Kamila
10. Jakuszewska Magdalena
11. Jędrych Anna
12. Jędrzejczak Marcin
13. Kaczmarek Magdalena
14. Kaczmarek – Hałka Małgorzata
15. Kaczmarski Krystian
16. Kamińska Sławomira
17. Karkowska Ewa
18. Komorowska Maria
19. Kotyło Małgorzata
20. Kromer Anna
21. Kubiak Dagmara
22. Lipiński Michał
23. Malinowska Małgorzata
24. Małagowska Gabriela
25. Olczak Barbara
26. Osowska Ewa
27. Płuciennik Halina
28. Posłajko Monika
29. Potasiak Tamara
30. Reszka – Lesiak Anna
31. Ruciński Sławomir
32. Sadowy Anna
33. Szczepańska Katarzyna
34. Szyburska Kinga
35. Szyndel Dorota
36. Tasak Monika
37. Gregorowicz –Wiechowska Agnieszka
38. Wildner Małgorzata
39. Witczak Urszula
40. Włodarczyk Aleksandra
41. Wysocka Małgorzata
42. Ziajska Małgorzata
43. Złotkowska -Więcek Agata