Rada pedagogiczna

Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi  w  roku szkolnym 2017/2018

Lp. Nazwisko i imię pracownika nauczany przedmiot
1. Ruciński Sławomir dyrektor szkoły
2. Kotyło Małgorzata wicedyrektor
3. Banul Bogumiła nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
4. Bańkowska Julianna nauczyciel matematyki
5. Brykowska Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
6. Cwen Halina nauczyciel języka polskiego
7. Drabent Mirosław nauczyciel fizyki
8. Elżanowska Agnieszka nauczyciel języka angielskiego
9. Fornalek Alicja nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
10. Gałka Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
11. Gralak Markita nauczyciel religii
12. Jakuszewska Magdalena nauczyciel matematyki
13. Jędrzejczak Marcin nauczyciel geografii
14. Kaczmarek Magdalena pedagog szkolny
15. Kaczmarek Hałka Małgorzata nauczyciel języka niemieckiego
16. Kamińska Sławomira nauczyciel bibliotekarz
17. Karkowska Ewa nauczyciel świetlicy
18. Komorowska Maria nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19. Kromer Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
20. Kubiak Dagmara nauczyciel religii
21. Lipiński Michał nauczyciel matematyki
22. Lipska Chodaczek Agnieszka nauczyciel języka polskiego
23. Maciejewska Anna nauczyciel historii i plastyki
24. Małagowska Gabriela nauczyciel języka angielskiego
25. Małolepsza Aleksandra nauczyciel biologii
26. Marusarz Kobierczyka Magdalena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
27. Olczak Barbara nauczyciel świetlicy
28. Osowska Ewa nauczyciel w – f
29. Podgórski Stanisław nauczyciel w – f
30. Posłajko Monika nauczyciel plastyki i muzyki
31. Reszka Anna nauczyciel świetlicy
32. Rutkowska Ewa nauczyciel przyrody
33. Sadowy Anna nauczyciel języka angielskiego
34. Skoneczna Marta nauczyciel świetlicy
35. Szczepańska Katarzyna nauczyciel chemii
36. Szyburska Kinga psycholog szkolny
37. Szynel Dorota nauczyciel techniki i informatyki
38. Wiechowska Agnieszka nauczyciel świetlicy
39. Wildner Małgorzata nauczyciel przyrody
40. Witczak Urszula nauczyciel informatyki
41. Wysocka Małgorzata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
42. Ziajska Małgorzata nauczyciel języka polskiego