Rada pedagogiczna

Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi w  roku szkolnym 2018/2019

Lp. Nazwisko i imię pracownika nauczany przedmiot
 1. Ruciński Sławomir dyrektor szkoły
 2. Kotyło Małgorzata wicedyrektor
 3. Banul Bogumiła  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Brykowska Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Cwen Halina nauczyciel języka polskiego
 6. Drabent Mirosław nauczyciel fizyki
7. Elżanowska Agnieszka nauczyciel języka polskiego
8. Fornalek Alicja nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 9. Gałka Agnieszka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Janiak Dorota nauczyciel religii
 11. Jakuszewska Magdalena nauczyciel matematyki
 12. Jędrych Anna nauczyciel języka polskiego
13. Jędrzejczak Marcin nauczyciel geografii
14. Kaczmarek Magdalena pedagog szkolny
15. Kaczmarski Krystian nauczyciel języka niemieckiego
16. Kamińska Sławomira nauczyciel bibliotekarz
17. Karkowska Ewa nauczyciel świetlicy
18. Komorowska Maria nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
19. Kubiak Dagmara nauczyciel religii
20. Lipiński Michał nauczyciel matematyki
21. Lipska – Chodaczek Agnieszka nauczyciel języka polskiego
22. Maciejewska Anna nauczyciel historii i plastyki
23. Malinowska Małagowska nauczyciel historii
24. Małagowska Gabriela nauczyciel języka polskiego
25. Olczak Barbara nauczyciel świetlicy
26. Osowska Ewa nauczyciel w – f
27. Płuciennik Halina nauczyciel w – f
28. Posłajko Monika nauczyciel plastyki i muzyki
29. Reszka Anna nauczyciel świetlicy
30. Rutkowska Ewa nauczyciel przyrody
31. Sadowy Anna nauczyciel języka angielskiego
32. Skoneczna Marta nauczyciel świetlicy
33. Szczepańska Katarzyna nauczyciel chemii
34. Szyburska Kinga psycholog szkolny
35. Szynel Dorota nauczyciel techniki i informatyki
36. Tasak Monika nauczyciel matematyki
37. Urbańczyk Ewa nauczyciel wdż
38. Wiechowska Agnieszka nauczyciel świetlicy
39. Wildner Małgorzata nauczyciel biologii
40. Witczak Urszula nauczyciel informatyki
41. Ziajska Małgorzata nauczyciel języka polskiego
42. Złotkowska Więcek Agata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej