Aktualności

Zakochane Wiersze

”Zakochane wiersze” – pod takim hasłem 14 lutego 2020r. odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania zorganizowany przez bibliotekę szkolną i nauczycieli języka polskiego.Najważniejszym  celem konkursu była promocja czytelnictwa, zainteresowanie uczniów literaturą,  poznawaniem książek polskich autorów i uwrażliwienie na piękno słowa pisanego.

W zmaganiach oceniana była płynność i bezbłędność czytania, dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.Wszyscy przygotowali się do udziału w konkursie znakomicie, dlatego jury miało nie  lada wyzwanie.

W kategorii dzieci młodszych:
I miejsce zajęła Ada Maryniak
II miejsce Maja Piechota
III miejsce Zofia Dworecka
Wyróżnienie Julian Zawiasa

W kategorii klas starszych:
I miejsce Pola Świątczak
II miejsce Irmina Leszczyńska
III miejsce Alicja Fijałkowska
Wyróżnienie Nicola Stolarczyk

Zaprogramuj przyszłość!

W tym roku szkolnym oferta edukacyjna dla najmłodszych uczniów naszej szkoły została wzbogacona o elementy programowania. Nauczycielki klas 1-3 podjęły wyzwanie związane z projektem „Zaprogramuj Przyszłość”, dzięki któremu będziemy uczyć podstaw programowania i rozwijania umiejętności cyfrowych w praktyce. Program organizowany jest przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog (dawniej Mistrzowie Kodowania) – lidera projektu oraz Politechnikę Łódzką – partnera. Projekt finansowany jest w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej III Oś Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest włączanie nauki programowania w codzienne zajęcia szkolne. To odpowiedź na wciąż rosnącą potrzebę wspierania rozwoju kompetencji przyszłości, w tym kompetencji cyfrowych z nauką programowania na czele. Wzbogacenie procesu dydaktycznego nowym projektem ma na celu: – kształcenie umiejętności kreatywnego rozwiązywania wszelakich problemów, logicznego myślenia i wnioskowania od najmłodszych lat; -nabywanie umiejętności współpracy w grupie, dzielenia się swoją wiedzą z rówieśnikami; -wzrost samooceny i kreatywności naszych wychowanków; -wykorzystanie elementów programowania na wszystkich przedmiotach szkolnych; – uatrakcyjnienie nauczania, a także uczenia się; – wyposażenie uczniów w umiejętności posługiwania się algorytmami, nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych; – poszerzanie zainteresowania programowaniem.

Mamy nadzieję, iż włączenie programowania do edukacji wczesnoszkolnej ułatwi naszym uczniom nabycie umiejętności kreatywnego, świadomego i bezpiecznego wykorzystania technologii w realizacji własnych pomysłów i rozwiązywaniu problemów.

Zdjęcia z zajęć w ramach projektu wykonane zostały przez nauczycielki klas:
Ib-p. Ewę Karkowską,
IIa- p. Marię Komorowską,
IIIa- p. Bogumiłę Banul,
IIIb- p. Alicję Fornalek,
nauczyciel świetlicy – p.Anna Reszka

Szkolne Koło PCK

Szkolne Koło PCK, pod opieką pani Agnieszki Wiechowskiej, jak co roku przyłącza się do ogólnopolskich akcji organizowanych przez Polski Czerwony Krzyż. W tym roku uczestniczyliśmy między innymi w programie Godne Dzieciństwo, w ramach którego organizowana jest każdego roku akcja Czerwonokrzyska Gwiazdka. Wówczas przygotowywane są paczki dla najmłodszych podopiecznych, w których znajduje się żywność, środki czystości, odzież i zabawki. Dzięki hojności naszych uczniów udało się zebrać wiele produktów które zostały przekazane dzieciom z rodzin ubogich.

Uczniowie należący do Szkolnego Koła przeprowadzili również kwestę charytatywną, z której środki zostały przekazane na fundusz akcji organizowanych przez Łódzki Oddział Okręgowy PCK, między innymi kolonii socjalnych, z których skorzystało pięcioro naszych uczniów oraz dożywiania dzieci, którym objętych jest aktualnie troje uczniów naszej szkoły. 

Z całego serca dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc oraz liczymy na dalszą współpracę. 

Strona 5 z 26« Pierwsza...34567...1020...Ostatnia »