Ochrona przeszłości

Aby naród mógł zachować swą tożsamość, niezbędny jest jego ciąg historyczny.

Jeśli więź grupy społecznej z historią ulega zerwaniu, wówczas naród umiera, mimo że oddzielne jednostki rozwijałyby się nadal.

Aby ten ciąg historyczny utrzymać, wśród narodu należy kształtować:
a) znajomość historii
b) tradycje narodowe
c) święta narodowe
d) symbole narodowe
e) odkrywanie, poznawanie i popularyzowanie pomników przeszłości.

Pomniki przeszłości są realnymi świadkami dziejów narodu. Choć stanowią szczątkową część historii narodu, to tę historię odzwierciedlają dobitnie. Nauczanie historii narodu nie może odbyć się bez pomników przeszłości.
Uczniowie naszej szkoły podjęli działania adoptowania pomnika przeszłości na pobliskim cmentarzu przy ul. Kurczaki . Projekt polega na poznaniu historii związanej z nagrobkami poległych żołnierzy i partyzantów , a także otoczeniem stałej opieki jednego z grobowców.

Miesiąc Pamięci Narodowej.
W kalendarzu kwiecień na trwałe zapisał się jako miesiąc pamięci narodowej. Wspominamy chlubne wydarzenia z naszej przeszłości oraz chylimy czoła przed tymi, którzy tworzyli piękne karty polskiej a nawet światowej historii. Walka w obronie kraju i narażanie życia były czymś naturalnym a słowa „Bóg, honor, ojczyzna” najdroższymi słowami. Wiosną odwiedziliśmy groby partyzantów i żołnierzy – w myśl słów: „Życie człowieka trwa, póki żyje pamięć o nim” – uczniowie porządkowali groby, zapalali znicze, minutą ciszy uczcili pamięć poległych.