Historia

13 IX 1946r.
Dzielnicowa Pracownia Geodezyjna orzeka o dokonaniu rozgraniczenia nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Społecznej 13.
3 IX 1956r.
Uroczyste przekazanie nowowybudowanego gmachu szkoły i inauguracja roku szkolnego 1956/1957.
Pierwszym dyrektorem szkoły zostaje p. Józef Kamiński.

1959r.
Zmiana nazwy szkoły.
1966/1967r.
Edukację kończy pierwszy rocznik ośmioletniej szkoły podstawowej.
1971r.
Dyrektorem szkoły zostaje p. Elżbieta Śliwa.
1973r.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Prezydium Komitetu Rodzicielskiego Szkoły Podstawowej Nr 110 występują do Władz Oświatowych z prośbą o wydanie pozwolenia przyjęcia szkole imienia „PARTYZANTÓW ZIEMI ŁÓDZKIEJ”.
III 1976r.
Władze Oświatowe wyrażają zgodę na nadanie szkole proponowanego imienia.
8 V 1976r.
Uroczystość nadania szkole imienia i przekazanie sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
Fabryka Osprzętu Samochodowego „POLMO” zostaje zakładem opiekuńczym.

4 IX 1978r.
Klasy pierwsze rozpoczynają edukację w zreformowanej X-letniej powszechnej szkole średniej.
1978r.
Zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę obejmuje p. Fryderyk Stanek.
17 II 1979r.
Koło Ligi Kobiet mieszczące się w budynku szkoły, organizuje bal dla dzieci z osiedla.
1I V 1979r.
Komitet Osiedlowy Nr 14 „Kurczaki”, Rada Pedagogiczna i Komitet Opiekuńczy FOS „POLMO” organizują wycieczkę do miejsc Pamięci Narodowej.
11-24 VI 1980r.
Zorganizowanie obozu szkoleniowego w Brodnicy.
VII 1982r.
Zmiana struktury organizacyjnej szkoły. W placówce pozostają tylko uczniowie klas I-IV, dokumenty uczniów kończących klasy IV-VII przekazane zostają do SP 107 ul. Królewska 13/15. W następnych latach uczniowie kończący klasy piąte przechodzą do nowopowstałej SP 162.
IX 1984r.
Kolejny raz zmienia się dyrektor szkoły, zostaje nim p. Stanisława Fastyn.
9 V 1985r.
Uroczyste obchody święta szkoły uświetniło spotkanie z pisarzem i byłym partyzantem w stopniu kaprala podchorążego Edwardem Szusterem.
1985/1986r.
Rozpoczyna działalność Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne „Brzuchatki”.
7 V 1986r.
Uroczystości z okazji 30-lecia istnienia szkoły i 10-lecia nadania imienia. Odnowienie ślubowania. Otwarcie Izby Pamięci Narodowej przez ppor. rezerwy Józefa Kulczyńskiego.
1991r.
Odejście na emeryturę p. dyrektor St. Fastyn i przekazanie obowiązków dyrektora p. Elżbiecie Kułas. Szkoła ponownie otrzymuje status szkoły ośmioklasowej.
VI 1995r.
Po kilkuletniej przerwie mury szkoły opuszczają ponownie uczniowie klas ósmych.
9 XII 1997r.
Pożar drugiego piętra. Do maja zajęcia prowadzone były na dwóch kondygnacjach.
4 V 1998r.
Ukończenie prac remontowych po pożarze.
19 VI 1998r.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przyznaje szkole Dyplom Przyjaciela Dziecka.
1999r.
Wprowadzenie w życie Reformy Oświaty doprowadza do powołania gimnazjów. SP 110 pozostaje nadal szkołą podstawową.
18 VI 1999r.
Rada Pedagogiczna na której pożegnano odchodzącą na emeryturę panią bibliotekarkę Bożenę Śmiechowską i grono nauczycieli przechodzących do innych szkół.
25 VI 1999r.
Po raz pierwszy obok klas ósmych szkołę opuszczają uczniowie zreformowanej sześcioletniej szkoły podstawowej.
13 X 1999r.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej p. dyrektor E. Kułas otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi.
II 2001r.
Propozycja likwidacji szkoły i wstrzymanie naboru do klas pierwszych. Odejście od zamiaru likwidacji placówki w wyniku interwencji Rodziców i Rady Pedagogicznej.
7 V 2001r.
Uroczyste obchody 45-lecia istnienia szkoły i 25-lecia nadania imienia.