Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i odbiór świadectw w roku szkolnym 2019/2020

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole kończą się w tym roku szkolnym w piątek,
26 czerwca. W tym dniu uczniom wydawane będą świadectwa szkolne.

Kierując się bezpieczeństwem uczniów i nauczycieli, zgodnie z wytycznymi MEN, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym roku, ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z tym ograniczenia, nie będziemy mogli zorganizować tradycyjnej, uroczystej akademii. 

Świadectwa będą  wydane uczniom w małych grupach, w ustalonych godzinach, na świeżym powietrzu.

Przed wejściem na teren szkoły uczniowie obowiązkowo zakrywają usta i nosa maseczką oraz zachowują odstęp 2m.

Szczegółowy harmonogram zostanie przesłany do uczniów i rodziców za pomocą dziennika elektronicznego.

Sławomir Ruciński

Dyrektor SP110