Kształcenie na odległość przedłużone do 26 czerwca 2020 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi, informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 czerwca 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie szkoły, a zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.