Komunikat

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi, informuje, iż na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,


do dnia 24 maja 2020r ogranicza się funkcjonowanie szkoły, a zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.