Kształcenie na odległość przedłużone do 26 kwietnia br.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi, informuje,
iż na podstawie
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
do dnia 26 kwietnia 2020r ogranicza się funkcjonowanie szkoły, a zadania szkoły realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.