KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie,

na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJINARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi, informuje, iż w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Życzę zdrowia i wytrwałości w tej nadzwyczajnej sytuacji.

Z wyrazami szacunku,
Sławomir Ruciński
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 w Łodzi