Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Nastąpiła korekta błędnie wpisanego miesiąca w dacie dwóch dni wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Zgodnie z § 5. 1  Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. po zasięgnięciu opinii  rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2018/2019 o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

  • 2 listopada 2018 r.
  • 2 stycznia 2019 r.
  • 29 kwietnia 2019 r. (korekta błędnie wpisanego miesiąca)
  • 30 kwietnia 2019 r. (korekta błędnie wpisanego miesiąca)
  • 2 maja 2019 r.
  • Trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych-15,16,17 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1.

Zgodnie z § 6.1  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła organizuj zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.