Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Informacje dotyczące naboru do szkół podstawowych:
ZASADY NABORU – MAJ -do SP 2020_2021
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych:
https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/rekrutacja-do-szkol-ponadpodstawowych/
Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021