Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały dokładne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2019/2020:

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekrutacja-na-rok-szkolny-20192020

oraz na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi:

https://www.kuratorium.lodz.pl/rekrutacja-na-rok-szkolny-2019-2020-informacje-na-stronie-men/

 

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019-2020

List Minister Edukacji do Rodziców