Dyktando Niepodległościowe

7 listopada 2018 r.uczniowie klas 4-8 wzięli udział w I Dyktandzie Niepodległościowym.  Łącznie do konkursu przystąpiło  30 uczniów. Celem dyktanda było uczczenie 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego, a także popularyzowanie wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii .
Jeśli chodzi o wyniki to:
Mamy zaszczyt ogłosić, iż duch ortografii w narodzie nie ginie i pierwszym miejscem cieszą się wszyscy odważni uczestnicy Dyktanda Niepodległościowego.Gratulujemy!