Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

 • 17.09.2018 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas  IV – VIII
 • 18.09.2018 r. – zebranie z rodzicami uczniów klas I – III
 • 22.10.2018 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII
 • 23.10.2018 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III
 • 17.12.2018 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII – uczniowie zagrożeni
 • 18.12.2018 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III  – uczniowie zagrożeni
 • 4.02.2019 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII
 • 5.02.2019 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – III
 • 8.04.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas I – III
 • 9.04.2019 r. – konsultacje z rodzicami uczniów klas IV – VIII
 • 7.05 2019 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas IV – VIII  – uczniowie zagrożeni ( wtorek )
 • 8.05.2019 r. – zebrania z rodzicami uczniów klas I – III  – uczniowie zagrożeni ( środa )

Terminy spotkań z Radą Rodziców

 • 18.09.2018r- zebranie informacyjno-organizacyjne
 • 5.02.2019r – zebranie podsumowujące pracę w  śródroczu
 • 17.06.2019r- zebranie podsumowujące pracę w roku szkolnym 2018/2019

Ferie zimowe:  11 – 24 lutego 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2019 r.

Pozostałe zebrania zwoływane będą w miarę potrzeb.