Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 • 23.09.2019r. – klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 24.09.2019r. – klasy I –III ( zebrania)
 • 28.10.2019r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 29.10.2019r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 09.12.2019r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 10.12.2019r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 08.01.2020r. (środa) – klasy IV –VIII ( zebrania)
 • 09.01.2020r. (czwartek) – klasy I –III ( zebrania)
 • 23.03.2020r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 24.03.2020r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 20.04.2020r. – klasy I –III ( konsultacje)
 • 21.04.2020r. – klasy IV –VIII ( konsultacje)
 • 25.05.2020r. – klasy I –III ( zebrania)
 • 26.05.2020r. – klasy IV –VIII ( zebrania)

Do 02.12.2019 r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach śródroczną oceną niedostateczną/ zachowania- naganną.

Do 20.12.2019 r. informacja do rodziców i uczniów o proponowanych śródrocznych ocenach.

Do 15.05. 2020 r. informacja do rodziców i uczniów o zagrożeniach roczną oceną niedostateczną/zachowania- naganną.

Do 01.06.2020 r. informacja do rodziców i uczniów o proponowanych rocznych ocenach.