Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z § 5. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 110 uzupełnił kalendarz roku szkolnego 2019/2020 o 8 kolejnych dni wolnych od zajęć dydaktycznych:

· 27 kwietnia 2020r

· 28 kwietnia 2020r

· 29 kwietnia 2020r

· 30 kwietnia 2020r

· 12 czerwca 2020r

· Trzy dni na przeprowadzenie egzaminu klas ósmych-21, 22, 23 kwietnia 2020r

Zgodnie z § 6.2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. poinformowano nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców o dokonanych ustaleniach dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgodnie z § 5 ust. 1

Zgodnie z § 6.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.. w dniach, o których mowa w § 5 ust. 1, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo – opiekuńcze.